De aanpak van de economische crisis in Nederland is het grootste twistpunt in de Tweede Kamer. Dat bleek tijdens het NOS-debat over de Miljoenennota met de fractievoorzitters van de zes grootste partijen in de Kamer.

Het debat was fel en de partijen herhaalden vaak de bekende standpunten. Daardoor had het veel weg van een verkiezingsdebat. Doordat de fractievoorzitters elkaar constant in de rede vielen was het debat soms moeilijk te volgen.

Armoede

PVV, CDA en VVD waren het meteen in de eerste ronde met elkaar oneens. SP-leider Roemer prikkelde PvdA'er Samsom door te stellen dat er kinderen in Nederland zijn die door het kabinetsbeleid niet genoeg te eten hebben. "U raakt me daarmee", zei Samsom.

De eurosceptische partijen PVV en SP hamerden erop dat Nederland wel armoede elders in de EU bestrijdt.

'Pijn'

VVD-fractievoorzitter Zijlstra zei tijdens het debat dat veel mensen hun baan zullen verliezen en dat dat pijn doet. Maar hij benadrukte dat veel Nederlanders nu "op de pof leven" en dat belastingverhogingen onvermijdelijk zijn.

STER reclame