NOS NieuwsAangepast

Concrete plannen voor 2014

Financiën

- Het voornemen om de accijns op een pakje sigaretten of shag met 9 cent te verhogen, is uitgesteld tot 2015

- De accijns op alle alcoholhoudende dranken wordt verhoogd met 5,75 procent, de belasting op limonade gaat met iets meer dan 2 cent omhoog en op vruchtensap met anderhalve cent

- De accijns op diesel gaat, naast de jaarlijkse indexatie, met 3 cent per liter omhoog en die op LPG met 7 cent

- Er komt een beperking van de fiscale innovatieregelingen. Daardoor krijgen innovatieve bedrijven volgend jaar minder belastingvoordelen en subsidies.

- Vanaf 1 januari zijn er geen fiscale voordelen meer voor stamrecht-bv's. Voor de bestaande stamrecht-bv's wil het kabinet het financieel gunstig maken om geld uit het stamrecht in één keer op te nemen.

Volksgezondheid, Welzijn en Zorg

- Er komt geen inkomensafhankelijk eigen risico. Het eigen risico wordt 360 euro per jaar (is nu 350 euro)

- Mensen met lage inkomens krijgen een compenserende zorgtoeslag

- De zorgpremie kan volgend jaar omlaag met 24 euro tot 1226 euro, maar dit is iets wat zorgverzekeraars moeten regelen

- De toeslagenregelingen worden versoberd: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie eigen risico en de fiscale regeling aftrek specifieke zorgkosten worden samengevoegd

- Er wordt minder bezuinigd op chronisch zieken en gehandicapten. Mensen met een Wajong-uitkering die in een instelling zitten, krijgen 1700 euro meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. Voor WAO'ers in een instelling wordt de uitkering 950 euro ruimer

- De geplande bezuiniging van 89 miljoen euro op de huishoudelijke hulp gaat komend jaar niet door

- Alcohol en tabak zijn vanaf 1 januari alleen te koop voor mensen van 18 jaar en ouder

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- De kinderbijslag voor oudere kinderen wordt vanaf 2014 in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar

- Er wordt flink geschrapt in de kindregelingen. Er blijven over: kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de toeslag voor kinderopvang

- In inburgeringscursussen worden nieuwkomers voortaan ook beoordeeld op hun kansen op de arbeidsmarkt

- Er komen strengere straffen voor mensen met een uitkering die door hun kleding en gedrag niet aan een baan komen

- Er komen ook strengere straffen voor mensen die bijstandsambtenaren mishandelen

- De algemene heffingskorting is in 2014: 2100 euro voor mensen met een inkomen tot 20.000 euro en 1260 euro voor mensen met een inkomen vanaf 58.000 euro. Voor mensen met een inkomen tussen 20.000 en 58.000 wordt de heffingskorting afgebouwd van 2100 tot 1260 euro.

Koninklijk Huis

- De begroting van de Koning bedraagt volgend jaar 39.987.000 euro

- Koning Willem-Alexander krijgt 817.000 euro aan inkomen en 4.469.000 euro voor personele en materiële kosten

- Koningin Máxima krijgt 324.000 euro aan inkomen en 582.000 euro voor onkosten

- Prinses Beatrix kan gebruik blijven maken van het regeringsvliegtuig KBX en vliegtuigen van de Krijgsmacht

- Voor vliegtuigkosten van de koning en koningin en prinses Beatrix is een bedrag van 849.240 euro begroot voor 2014

Veiligheid en Justitie

- De griffierechten gaan omhoog. Gemiddeld stijgen de tarieven voor een rechtszaak met 15 procent

- Minder mensen kunnen gebruik maken van een gratis advocaat

- De kosten van de inzet van de politie bij voetbalwedstrijden worden niet doorberekend aan de clubs

- Staatssecretaris Teeven gaat 19 gevangenissen sluiten, de eerste tien al in 2014

- Gedetineerden moeten maximaal een half jaar een eigen bijdrage van 12,50 euro per dag gaan betalen

Buitenlandse Zaken

- Buitenlandse Zaken staat voor een flinke bezuinigingsopdracht: het budget moet in 2018 een kwart lager zijn

- Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt kleiner. Grote ambassades moeten inkrimpen. En waar het kan, moeten meerdere landen samen één ambassadegebouw betrekken

- Er komt één telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is voor Nederlanders in het buitenland in nood

- De visum- en paspoortverlening wordt gedeeltelijk gedigitaliseerd

Economische Zaken

- Pensioenfondsen en verzekeraars gaan met het kabinet een Nederlandse investeringsinstelling opzetten

- Met veehouders worden volgend jaar plannen uitgewerkt om vanaf 2015 alle stallen duurzaam te bouwen

Wonen

- Ouders mogen 100.000 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dat bedrag moeten de kinderen besteden aan (de aanschaf van) hun eigen woning. Tijdelijk geldt deze regeling ook voor mensen die iemand anders dan hun kind willen helpen met een huis.

- Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie wordt het voor huiseigenaren onder strikte voorwaarden mogelijk om schulden mee te financieren die ze hebben doordat ze hun eerdere huis met verlies hebben verkocht

- Het wordt goedkoper om (leegstaande) kantoorpanden om te bouwen tot koop- of huurwoningen. Dat moet beleggers en eigenaren van kantoren in totaal 95 miljoen euro gaan schelen

Onderwijs

- De scholen krijgen er volgend jaar 204 miljoen euro bij om de om de inflatie te corrigeren. Dit bedrag komt bovenop de 689 miljoen euro die vrijkomt met het Nationaal Onderwijsakkoord

- Leerlingen die extra aandacht nodig hebben moeten vaker in het reguliere onderwijs terechtkomen. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van het zogenoemde rugzakje, waarmee extra onderwijs kan worden ingekocht

- Als Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen, kan het sociaal leenstelsel in september 2014 ingaan voor masterstudenten. Studenten die dan aan een opleiding beginnen, krijgen er een jaar later mee te maken

Binnenlandse Zaken

- Het moet gemakkelijker worden om in het buitenland te stemmen

- Er moeten minder regels en procedures komen en dat moet burgers en bedrijven 2,5 miljard euro opleveren

- Malafide huisjesmelkers kunnen een verhuurverbod krijgen

Defensie

- Er worden 35 JSF's aangeschaft (en er zijn al testtoestellen, in totaal dus 37 JSF's)

- Er verdwijnen 2400 arbeidsplaatsen bij Defensie; 700 tot 900 gedwongen ontslagen

- Er worden drie kazernes gesloten: de Johan Willem Frisokazerne in Assen en de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De Joost Dourleinkazerne op Texel wordt een oefenterrein

Infrastructuur

- Er komt het komende jaar 149 kilometer asfalt bij. Minister Schultz trekt hier 2,8 miljard euro voor uit

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl