Bij tankopslagbedrijf Odfjell in Rotterdam zijn sinds 2005 451 incidenten geweest, die geen van allen goed zijn gedocumenteerd. Drie inspectiediensten zullen de voorvallen alsnog onderzoeken.

Odfjell gaf zelf inzage in het overzicht van de incidenten. Per voorval was een regel informatie genoteerd, wat volgens de milieudienst te weinig is om goede conclusies te trekken. De drie inspectiediensten die onderzoek doen, zijn milieudienst DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Inspectie SZW.

Stilgelegd

De Zuid-Hollandse gedeputeerde van milieu Rik Janssen heeft Odfjell nu opdracht gegeven alle incidenten te melden, ook als die normaal gesproken niet gemeld hoeven worden. Begin september bleek al dat er meer incidenten waren geweest bij het chemiebedrijf dan gedacht.

Odfjell werd vorig jaar zo goed als stilgelegd omdat het niet meer aan de veiligheidseisen voldeed.

STER reclame