"Inkomens ouderen verbeterd"

tijd van publicatie Aangepast

Het inkomen van ouderen is in twintig jaar flink gestegen. Die conclusie trekt een ambtelijke werkgroep onder leiding van oud-CPB-directeur Don. Minister Asscher heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de onderzoekers (.pdf) was het inkomen van 65-plussers in 2010 in doorsnee 26 procent hoger dan dat van ouderen in 1990. De inflatie is daarin meegerekend.

Het doorsnee inkomen van mensen onder de 65 steeg in deze periode met 18 procent. De inkomensverbetering van ouderen is voor ongeveer de helft het gevolg van overheidsbeleid.

Prijzen huizen

De werkgroep zegt verder dat ook het vermogen van ouderen is gegroeid, terwijl dat van jongeren juist is gedaald. Volgens de onderzoekers komt dat doordat oudere generaties relatief veel hebben geprofiteerd van de stijging van de prijzen van huizen tussen 1984 en 2008.

Ongeveer 40 procent van de ouderen heeft een vermogen van meer dan 200.000 euro. De werkgroep zegt verder dat van alle leeftijdsgroepen de kans op armoede onder ouderen het laagst is.

STER Reclame