Koningin Máxima heeft het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden geopend. Het was de eerste keer dat Máxima als koningin een museum opende.

Nadat Máxima eerst zelf door het museum had gewandeld, maakte ze een kist met het zwaard van de Friese krijgsheer Grutte Pier open. Het zwaard wordt in het nieuwe gebouw tentoongesteld.

Tijdens de plechtigheid trad ook de Friese zangeres Iris Kroes op. Ze had speciaal voor het museum een nummer geschreven. Tot 20.00 uur vanavond is het museum gratis te bezoeken.

De bouw van het nieuwe museum begon in 2001 toen de Friese architect Abe Bonnema het Fries Museum 18 miljoen euro naliet om te gebruiken voor een nieuw gebouw. Er waren twee voorwaarden aan verbonden: het moest in het centrum van de stad komen en de architect moest Hubert Jan Henket zijn. Het resultaat is een gezichtsbepalend gebouw in het centrum van de stad, met een imposante glazen gevel.

Enorm verschil

Het gebouw lijkt in niets op het 16de-eeuwse herenhuis waar het museum anderhalve eeuw lang was gevestigd. Ook binnen is het verschil enorm. Geen overvolle pronkkamers meer waar zo veel mogelijk objecten tentoongesteld zijn, maar een opstelling aan de hand van een samenhangend verhaal, waarin de objecten als illustratie dienen.

Nu krijgen ook vergeten stukken een kans. Zo heeft een schilderij uit de verdwenen Liauckema State nu een prominente plek. Omdat het geen meesterwerk is, verdween het ooit liefdeloos in de opslag; de kreukels zijn zelfs na een restauratie nog te zien. Maar het gemoedelijke werkje, dat een society-huwelijk uit de 17de eeuw laat zien, past nu perfect in de opstelling Oud Geld, over Friese rijken in de gouden eeuw.

Wat wel gebleven is, is de fameuze Hindelooper kamer, de eerste die ooit op deze manier werd tentoongesteld. Het interieur is losgeschroefd uit de oude opstelling en integraal teruggeplaatst in het museum. Tijdens de verhuizing werd op de planken zelfs nog de naam van een timmerman uit de 19de eeuw teruggevonden.

Horizonnen

In de expositie Horizonnen, waar moderne kunst wordt getoond, krijgt de bezoeker juist een zeer moderne opstelling te zien. Met stippellijnen, pijlen en geschreven teksten op de muur worden dwarsverbanden en invloeden uitgelegd, alsof het gaat om internetpagina´s waarop je kunt doorklikken. Een speurtocht aan de wand.

Naast de vaste tentoonstellingen heeft het museum een paar ambitieuze tentoonstellingen op stapel staan. Eentje over schilder Lourens Alma Tadema bijvoorbeeld, geboren in Dronrijp, maar wereldberoemd geworden in Londen. Als de archieven over Mata Hari in 2017 opengaan, een eeuw na haar executie, moet dat ook een tentoonstelling opleveren.

Dat Leeuwarden vorige week ook nog eens werd uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa voor 2018, is voor veel Friezen het bewijs dat het museum onder een gunstig gesternte is geopend.

STER reclame