Amsterdam neemt extra maatregelen om in 2015 te voldoen aan de Europese norm voor de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof. Zo geeft de gemeente geen parkeervergunning meer voor de meest vervuilende voertuigen.

De maatregelen zijn volgens wethouder Wiebes nodig omdat de verbetering van de luchtkwaliteit minder snel gaat dan eerder werd gedacht. Dat komt doordat mensen vanwege de crisis minder nieuwe en schonere auto's kopen, zegt hij.

Gewoon gelden

Diesels van voor 1 januari 2005 en benzineauto's van voor 1 juli 1992 krijgen geen parkeervergunning meer. Bestaande parkeervergunningen blijven gewoon geldig. Mensen die hun voertuig wegdoen, krijgen 500 euro.

Met het vervoersbedrijf GVB spreekt de wethouder over het schoner maken van bussen. Zo passeren er bijvoorbeeld op de drukke Prins Hendrikkade 4000 bussen per dag. Die uitstoot moet minder, zegt Wiebes. Hij onderhandelt verder met het Rijk om op de A10-West de maximumsnelheid te verlagen naar 80 kilometer per uur.

De gemeente Amsterdam ziet af van plannen om een milieuzone in te voeren, waarmee de meest vervuilende auto's uit de binnenstad zouden worden geweerd. Dat voorstel zou veel hinder opleveren voor ondernemers in de binnenstad. De gemeente Amsterdam was bang voor schadeclaims van in totaal 30 miljoen euro. Omdat er bovendien relatief weinig winst voor het milieu zou zijn, is besloten van het plan af te zien.

STER reclame