Nederlandse officieren hebben door bezuinigingen en gebrek aan visie van het kabinet steeds minder vertrouwen in het beleid van minister Hennis-Plasschaert. In een opiniestuk in Trouw schrijft generaal-majoor buiten dienst Harm de Jonge van de Werkgroep Defensiebeleid dat er "zo langzamerhand een volkomen onwerkbare situatie" ontstaat.

Het is uitzonderlijk dat hoge militairen zo openlijk kritiek leveren op de minister. De Jong schrijft bijvoorbeeld dat het defensiepersoneel "geen vertrouwen meer heeft in de (politieke) leiding van zijn departement".

Geen visie

Volgens De Jonge ontberen de bezuinigingen van de minister visie. "Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is gesteld zonder je al te veel af te vragen in hoeverre je nu nog de gewenste samenhang in je krijgsmacht overeind kunt houden."

De Jonge herinnert de minister eraan dat er al 22 jaar op rij wordt bezuinigd op defensie. Ook dit jaar moeten de strijdkrachten het met 330 miljoen minder doen, naast nog eens een miljard bezuinigingen uit 2011. Hij hekelt het besluit om het nieuwe marineschip Zr. Ms. Karel Doorman en de gloednieuwe pantservoertuigen CV90 in de verkoop te doen.

Vertrouwensband

In het stuk adviseert De Jonge de minister te "investeren in de vertrouwensband met haar personeel". "Wat het defensiepersoneel nodig heeft is een stip op de horizon, waarbij van de minister wordt verwacht om politieke moed te tonen en die stip verder weg te leggen dan alleen haar eigen regeerperiode."

"Ambitie, dat is wat Defensie nodig heeft en stoppen met zwalken", vervolgt De Jonge. "Onze minister heeft geen keus: zij moet rond Prinsjesdag ambitie tonen."

STER reclame