Werkgeversvoorzitter Wientjes roept de Eerste Kamer op komende week voor het pensioenakkoord te stemmen. Het pensioenakkoord is een onderdeel van het sociaal akkoord. "Als je het pensioendeel niet nakomt, dan sneuvelt het hele akkoord", zegt de voorzitter van VNO-NCW in Buitenhof.

Wientjes benadrukt het belang van het sociaal akkoord, dat met moeite door de Tweede Kamer is aangenomen. "Een sociaal akkoord in deze tijd is een wereldprestatie, ook voor het kabinet", zegt hij. Ook het energie-akkoord noemt hij een grote prestatie.

"Omarm deze akkoorden, maak ze geen onderdeel van politieke spelletjes, zeker in de Eerste Kamer", aldus de werkgeversvoorzitter.

Economisch herstel

Volgens Wientjes is het van groot belang dat er rust komt. Er moet volgens hem alleen maar gekeken worden naar het doel en dat is economisch herstel.

"Niemand, op een uitzondering na, wil verkiezingen. Niemand wil dat het kabinet valt. Ga bij elkaar zitten en zorg dat een wet die met moeite door de Tweede Kamer is gekomen, ook door de Eerste Kamer gaat."

Volgens Wientjes keert de rust dan weer terug. "De bonden hebben dan gekregen wat ze gevraagd hebben, werkgevers weten wat de kosten zijn voor de komende jaren en het draagt bij aan de verbetering van de economie."

In de Eerste Kamer hebben VVD en PVDA hulp nodig van oppositiepartijen voor goedkeuring van hun plannen.

STER reclame