De Pensioenfederatie is niet tevreden over de pensioenplannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. De belangenbehartiger van pensioenfondsen stelt een andere pensioenopbouw voor en wil dat de wetgeving wordt aangepast.

Volgens de Pensioenfederatie zijn de twee mogelijkheden voor pensioenopbouw in de plannen van Klijnsma niet te realiseren. De fondsen moeten zich aan te strenge regels houden. Dit zou er voor zorgen dat zij niet goed kunnen beleggen, de hoogte van de premies niet kunnen bepalen en toekomstige pensioenen niet kunnen garanderen.

Juridische risico's

De federatie heeft een eigen pensioenvariant ontwikkeld die wel aan de wensen van de pensioenfondsen voldoet. Staatssecretaris Klijnsma, die de Pensioenfederatie om advies had gevraagd, zou die aan haar plannen moeten toevoegen.

Ook wil de Pensioenfederatie betere garanties dat de pensioenfondsen geen juridische risico's lopen bij het overhevelen van bestaande pensioencontracten naar het nieuwe systeem.

De Pensioenfederatie is een belangenorganisatie van 300 pensioenfondsen die miljoenen pensioenen beheren.

STER reclame