Gemeenten en provincies moeten meer inspraak krijgen bij het besluit over schaliegaswinning. Dat concludeert het Rathenau Instituut in een onderzoek naar de maatschappelijke discussie over het boren naar schaliegas.

Vorige maand zei minister Kamp in beginsel positief te staan tegenover proefboringen. Tot grote frustratie van onder meer de gemeenten Boxtel, Haaren en Noordoostpolder waar geboord kan gaan worden. Eerder waren de gemeenten net als een aantal provincies en Milieudefensie al uit de Klankbordgroep Schaliegas gestapt. In oktober neemt Kamp een definitief besluit over de proefboringen na een rapport over de milieu-effecten.

Vertrouwen

Volgens het Rathenau Instituut lijkt er sprake van polarisering rondom de omstreden winning, terwijl samenwerking juist cruciaal is. Jan Staman van de onderzoeksorganisatie zegt dat het om vertrouwen draait.

"Als je in het begin iets meer aandacht had besteed aan de mensen en de andere vragen die eromheen spelen, hadden we denk ik een bredere en rijkere discussie gehad", zegt Staman. Dan was er volgens hem ook meer vertrouwen geweest bij de betrokken partijen dat ze er samen uit kunnen komen.

Lusten en lasten

Het instituut vindt dat het Rijk "meer aandacht moet hebben voor de zorg van lagere overheden over de beperkte formele rol in de besluitvorming over schaliegas". Ook moet volgens het instituut beter gekeken worden naar de verdeling van de lusten en de lasten.

Nu zijn de nadelen van schaliegasboringen voor de gemeenten en hun inwoners, terwijl de opbrengst naar het Rijk gaat. Het Rathenau Instituut zegt dat bijvoorbeeld compensatie voor lagere huizenprijzen, geluidsoverlast en risico's voor bedrijven kan helpen om een oplossing te vinden. Ook moet er gekeken worden naar de langetermijn-effecten.

STER reclame