Gemeenten laten daklozen teveel aan hun lot over. Iedere dakloze moet in elk geval tijdelijk bed en brood krijgen, en tegen de wet in laten veel gemeenten dit na. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

In opdracht van het kabinet deed het Trimbos instituut onderzoek naar de daklozenopvang. Mensen deden zich voor als daklozen. Wettelijk gezien moeten ze dan noodopvang krijgen. Maar dat gebeurde niet altijd: zeven van de tien keer werd die opvang geweigerd. Bureaucratie en slechte onderlinge samenwerking zijn volgens het Trimbos instituut de oorzaken.

'Hardere afspraken'

De mystery guests meldden zich 51 keer aan voor opvang en werden 37 keer weggestuurd, met als enige argument dat ze uit een andere regio kwamen. Slechts tien keer kregen ze één tot drie nachten een bed, vier keer kregen ze uitgebreidere opvang. Gemeenten blijken vaak van elkaar niet te weten wie er over de opvang gaat.

Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op hardere afspraken te maken over de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. Op papier is afgesproken dat alle daklozen, ook als ze van elders komen, moeten worden opgevangen. "De uitvoering en praktijk moeten echt beter", aldus de staatssecretaris.

STER reclame