Eerder vast contract voor flexwerker

Aangepast

Flexwerkers moeten na 2015 niet na drie jaar, maar na twee jaar in aanmerking komen voor een vast contract. Dat is een van de punten uit een wetsvoorstel dat minister Asscher voor advies naar de Raad van State stuurt.

Asscher wil voorkomen dat mensen tegen hun zin langdurig op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moeten werken.

Ontslagrecht

Het kabinet wil de verbeteringen voor flexwerkers een jaar eerder invoeren dan de versoepeling van het ontslagrecht en de bezuinigingen op de WW.

Volgens Asscher gebeurt dat "met het oog op de huidige economische situatie". Werkgevers en werknemers hebben dan meer tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.

Het wetsontwerp is de uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet in april sloot met werkgevers en werknemers. Asscher hoopt de definitieve voorstellen eind dit jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Omscholing

Volgens de minister wordt het ontslagrecht "eerlijker en eenvoudiger". Alle werknemers krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat die vergoeding maximaal 75.000 euro bedraagt.

STER Reclame