Bij de Japanse kerncentrale in Fukushima zijn zeer hoge stralingswaarden gemeten bij een tank met radioactief water. De straling bedroeg 1800 millisievert per uur. Volgens Japanse experts overlijdt iemand die daaraan wordt blootgesteld, binnen vier uur.

Tot nu toe werden bij Fukushima waarden tot 100 millisievert vastgesteld. De hogere stralingswaarden werden gemeten met een apparaat dat in staat is veel grotere hoeveelheden radioactiviteit te meten.

Kernramp

De aan zee gelegen kerncentrale werd in 2011 getroffen door een verwoestende aardbeving en tsunami. Als gevolg daarvan ontstond een kernramp.

De laatste tijd worstelde de eigenaar van Fukushima, het energiebedrijf Tepco, voortdurend met lekkages. De Japanse regering heeft de leiding over de kerncentrale daarom vorige week overgenomen van Tepco.

Tepco heeft toegegeven dat er vermoedelijk 300 ton radioactief besmet water is weggelekt.

STER reclame