Door correspondent Joost van Egmond

Vanaf 1 januari mogen Roemenen en Bulgaren zich vrij vestigen in de hele Europese Unie. De afgelopen jaren waren beide landen weliswaar EU-lid, maar er waren nog veel restricties voor het vrij verkeer van personen. Kan Nederland een immigratiegolf verwachten nu die worden opgeheven?

De eerste tekenen wijzen er niet op. Beide landen verloren al heel veel arbeidskrachten aan het buitenland, zoals Spanje, dat de grenzen al eerder openstelde. Volgens het Roemeense ministerie van Sociale Zaken zijn de Roemenen die naar het buitenland wilden grotendeels al weg.

Kort verblijf

Anderen doen seizoenswerk; ook in Nederland kwamen al heel wat mensen voor kortlopend werk. Dat bevalt velen prima.

Permanent in een land als Nederland verblijven is duur. Beter een paar maanden afzien, geld sparen en dan snel weer terug. "Werk vinden is niet makkelijk in een land als Nederland, en de verblijfskosten zijn hoog", zegt Robert Kadar. Hij heeft een universiteitsdiploma marketing, maar werkte tot nu toe op het land of in de bouw, in Roemenië en daarbuiten. "Zonder baan is het einde verhaal, dan moet je wel terug."

Het Nederlandse uitzendbureau Good Morning pionierde de afgelopen jaren op de markt door zich te richten op Roemenen die ook de Hongaarse nationaliteit bezitten. Met een Hongaars paspoort kun je nu al vrij werken in Nederland. Nu het bureau kan werven onder alle 18 miljoen Roemenië wil het uitbreiden. Directeur John van der List hoopt volgend jaar twee a drie keer zoveel Roemenen uit te zenden, maar dan nog gaat het om ongeveer duizend mensen per jaar.

Op goed geluk

Van der List verwacht wel dat mensen op goed geluk naar Nederland zullen trekken. "Dat zie je altijd." Hoeveel is niet te zeggen. Ook voor hen geldt dat het zonder werk al snel uitzichtloos wordt.

In sommige hoger opgeleide sectoren ligt het anders. Geneeskundig personeel krijgt vaak een baan aangeboden in het buitenland. De vereniging van geneeskundigen ziet nu al personeelstekorten in Roemenië.

Maar daar staat tegenover dat er ook veel werk juist naar deze landen toe komt, met name in de informatietechnologie. Grote netwerkbeheerders ebben al duizenden werknemers in Bulgarije en Roemenië, en ze groeien door. "Ik naar West-Europa?", grijnst een IT'er in Boekarest. "Geen enkele reden. Het werk is juist hier."

STER reclame