Veiligheid tankopslag onvoldoende

Aangepast

Veel tankopslagbedrijven zijn niet genoeg bezig met de veiligheid. Dat blijkt uit onderzoek namens de overheid onder 91 Nederlandse tankopslagbedrijven. Achttien bedrijven hadden alles op orde. Bij de andere 73 bedrijven werden in totaal 323 zware of lichte overtredingen vastgesteld.

Inspecteurs keken onder meer naar de betrouwbaarheid van de tanks, overvul-beveiliging, explosiegevaar, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en blus- en koelinstallaties. Bij vier bedrijven waren de overtredingen zo erg dat de toezichthouder onmiddellijk heeft ingegrepen om een einde te maken aan de risicosituatie.

Odfjell

Het onderzoek is gedaan door een samenwerkingsverband van toezichthouders. Aanleiding was de situatie bij het tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlekgebied. Daar ging afgelopen jaren veel mis met de veiligheidsbeheersing. De inspecties en veiligheidsregio's wilden weten of er meer bedrijven waren met vergelijkbare veiligheidsproblemen.

Dat blijkt niet het geval. Maar volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt het onderzoek wel duidelijk dat meer aandacht voor veiligheid nodig is.

Het nu gepubliceerde rapport is een tussenrapportage, bedoeld om de sector aan te zetten tot meer actie. Begin volgend jaar volgt het definitieve rapport.

STER Reclame