Gemeenten kopen soms WOB-verzoeken af. Sommige mensen zien de Wet openbaarheid van bestuur vanwege de boeteclausule als inkomstenbron.

Als gemeenten niet binnen de wettelijk bepaalde termijn van tien weken reageren op een WOB-verzoek, kan de burger die het verzoek heeft ingediend aanspraak maken op een vergoeding. Bedragen kunnen dan oplopen tot boven de 1000 euro.

Slechte ontwikkeling

Een aantal gemeenten biedt mensen die 'onzinnige' verzoeken doen nu rond de 300 euro als ze hun recht op informatie intrekken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken keurt de handelwijze van de gemeenten af. "Dit is niet waar gemeenschapsgeld voor bedoeld is en het bewijst eens te meer dat we de wet vlot moeten aanpassen."

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) komt het sporadisch voor dat een gemeente een WOB-verzoek afkoopt. Maar dat er wordt afgekocht noemt de VNG een slechte ontwikkeling.

Commercieel belang

Volgens VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet moet er wel discussie worden gevoerd over oneigenlijk gebruik van de WOB. "Soms hebben wij duidelijke aanwijzingen dat achter de vraagsteller ook een commercieel belang zit", zei De Vet in het Radio 1 Journaal.

Er komen volgens de VNG vragen binnen van mensen die binnen een paar weken willen weten waar alle propaantanks in een gemeente staan. "Wij moeten die informatie leveren, maar mogen we het dan ook hebben over wat de kosten zijn als ambtenaren dit soort vragen moeten gaan uitzoeken", aldus De Vet.

De VNG heeft aanwijzingen dat bij 200 gemeenten misbruik gebruik wordt gemaakt van de WOB. Daarvan is sporadisch een verzoek afgekocht, zegt de vereniging. Voor het einde van het jaar wil de VNG dat minister Plasterk met een oplossing komt.

Wetsvoorstel

Plasterk zei eerder ook al dat hij wil dat er nog dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat, dat misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur onmogelijk maakt.

STER reclame