Oorlogsbrieven gevonden in Yde

Aangepast

Tijdens opruimwerkzaamheden in een voormalig dorpscafé aan de Norgerweg in Yde heeft de eigenaar een blik met zo'n zestig brieven gevonden van Friese mannen die er in de Tweede Wereldoorlog werkten voor de Duitsers.

Het waren bedankbrieven gericht aan de toenmalige caféhouder, de familie Timmer. De Friezen werden vanaf najaar 1944 verplicht om hier te werken aan een verdedigingslijn van de Duitsers.

Niet openbaar

De mannen verbleven in een strafkamp in het dorp, maar mochten wel naar Café Timmer. De familie Timmer hielp de mannen met eten en soms ook met ontsnappen.

Erik Dijkstra, wiens grootvader ook in het kamp zat en twee van de brieven schreef, heeft de brieven in zijn bezit. Hij schrijft op de site van Werkkamp Yde dat hij de brieven om privacy-redenen niet openbaar maakt, op een brief van zijn opa na.

STER Reclame