Mensen met multiple sclerose komen sneller in aanmerking voor het middel fingolimod, een medicijn dat via capsules wordt ingenomen.

MS is een chronische ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel wordt aangetast. Fingolimod heeft een remmende werking op de uitval van lichaamsfuncties.

Tot nu toe werd het middel alleen verstrekt aan enkele honderden patiënten die niet reageren op andere behandelingen.

Overleg minister Schippers

Minister Schippers heeft na overleg met het College voor Zorgverzekeringen besloten dat het middel voor een grotere groep beschikbaar komt.

Het gaat om een groep van 5000 tot 7000 patiënten die baat kunnen hebben bij het middel. In Nederland zijn 16.000 mensen met MS.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het opzetten van een landelijk MS-register. Daarin kan per patiënt het effect worden bijgehouden van de gekozen behandeling.

STER reclame