NOS Nieuws Politiek Aangepast

Minder klachten vreemdelingen

Vreemdelingen die vastzitten hebben de laatste jaren steeds minder klachten ingediend. In 2008 waren er nog ruim 1200 klachten, vorig jaar was dat aantal gedaald naar zo'n 700. Dat schrijft staatssecretaris Teeven in antwoord op Kamervragen van D66.

Ook het aantal gegronde klachten is afgenomen. In 2008 werd dertig keer een klacht terecht bevonden, in 2009 zelfs 86 keer. Vorig jaar bleef het bij dertien gegronde klachten.

De klachten van de vreemdelingen gaan onder andere over de kwaliteit van maaltijden, uitval van onderdelen van het dagprogramma, het contact met de buitenwereld, vermissing van persoonlijke goederen en plaatsing in een strafcel.

STER reclame