Weinig vooruitgang in krachtwijken

time icon Aangepast

De aanpak van achterstandswijken in de periode 2008-2012 heeft weinig effect gehad. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek van het gevoerde overheidsbeleid in de zogeheten krachtwijken. Dat zijn probleemwijken die extra aandacht en geld krijgen.

Mensen die in de krachtwijken wonen, zijn wel tevredener dan tien jaar geleden. Er is bijvoorbeeld minder verloedering door sloop van oude gebouwen en door nieuwbouw. Ook zijn minder mensen met hogere inkomens weggetrokken naar andere delen van de stad. En dat is de achterstandswijken ten goede gekomen, zegt het SCP.

Minpunt volgens het planbureau is de gestegen criminaliteit in de achterstandswijken. Er kwamen ook meer meldingen van mensen die slachtoffer werden van misdaad.

Sociale huurwoningen

Het overheidsbeleid was er ook op gericht om sociale huurwoningen te verkopen in de hoop dat de wijken daarvan zouden opknappen. Eigenaren steken sneller geld in onderhoud van hun woning waardoor verloedering wordt voorkomen. Maar volgens het SCP is dat effect tegengevallen.

Als mogelijke reden wordt de crisis genoemd. Mensen hebben minder geld om uit te geven aan onderhoud en minder mensen hebben een huis gekocht.

Het krachtwijkenbeleid werd in 2007 gelanceerd door toenmalig minister Vogelaar.

STER Reclame