"Meldkamer moet Fries beheersen"

Aangepast

Medewerkers van de meldkamer van de veiligheidsregio Noord-Nederland moeten ook Fries beheersen. De belangenorganisatie voor Friese taal, de Ried fan de Fryske Beweging, heeft op verzoek van burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden een plan geschreven om dat voor elkaar te krijgen.

Nu wordt er nog niet altijd Fries gesproken als iemand in nood belt. Dat heeft al eens tot problemen geleid. Als iemand geen Nederlands kan of wil spreken, moet de beller in het Fries worden geholpen. De provincie Friesland zei eerder al dat daarover harde afspraken zijn gemaakt.

De belangenorganisatie voor Friese taal vindt dat er cursussen moeten komen voor medewerkers van de meldkamer.