De Israëlische premier Netanyahu heeft beloofd een referendum te houden als er een vredesakkoord wordt bereikt met de Palestijnen. "Dit soort besluiten is te belangrijk om alleen door de regering te worden genomen; de bevolking moet zich erover uitspreken", zei Netanyahu bij de wekelijkse kabinetsvergadering.

Israëlische en Palestijnse onderhandelaars gaan mogelijk deze week al naar Washington DC voor voorbereidende onderhandelingen. Een datum voor het nieuwe vredesoverleg is er nog niet.

Dat er vergaande plannen zijn voor vredesoverleg is te danken aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Hij heeft de afgelopen dagen opnieuw intensief gesproken met Netanyahu en de Palestijnse president Abbas.

Veiligheid voorop

Netanyahu zei dat de onderhandelingen moeilijk zullen zijn en hij verzekerde dat de veiligheid van Israël voorop zal staan. De aankondiging van nieuw vredesoverleg stuitte meteen op grote scepsis bij rechtse leden van Netanyahu's coalitieregering.

Het vredesoverleg ligt sinds 2010 stil na onenigheid over nieuwbouw in Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Ondanks een tijdelijke, gedeeltelijke bouwstop in de nederzettingen en een oproep van Israël om verder te praten, weigerde de Palestijnse regering om mee te doen aan nieuwe besprekingen.

STER reclame