Door correspondent Joris van Poppel

Een half miljoen bezoekers verwachten ze vandaag in Brussel voor de eedaflegging van koning Filip. Toch is het niet zo dat de Belgen als een man achter hun koning staan.

De Belgen zijn verdeeld. De Walen zijn enthousiast over het koningshuis. De koning zien ze als garantie voor de eenheid van België. De meeste Vlamingen hebben niet zo veel op met de koning. Op z'n best geven ze Filip het voordeel van de twijfel. Veel Vlamingen zijn openlijk republikein.

Het verschil is duidelijk merkbaar dit weekend. Vlaamse kranten besteden veel minder aandacht aan de abdicatie en eedaflegging dan Franstalige kranten. In Wallonië wordt vandaag op veel plaatsen de nationale driekleur uit het raam gehangen, in Vlaanderen bijna nergens.

Veel geld

Uit een enquête bleek onlangs dat nog niet de helft van de Vlamingen vertrouwen heeft in Filip als koning. 49 procent van de ondervraagden ziet het zitten met Filip op de troon. Een kwart van de Vlamingen heeft er absoluut geen vertrouwen in. De Walen zijn een stuk positiever over Filip: 66 procent geeft de nieuwe vorst het voordeel van de twijfel.

Deels komt dat door de optredens van Filip zelf. Hij komt houterig over en het Nederlands is duidelijk niet zijn moedertaal. Veel Vlamingen voelen zich niet vertegenwoordigd door de koninklijke familie, die van huis uit Franstalig is. De monarchie kost ook veel geld, is een veelgehoorde klacht.

Onafhankelijkheidsstreven

Een andere verklaring is het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven. De leider van de grootste partij van Vlaanderen, Bart De Wever, wil niet gezien worden in de buurt van Filip en Mathilde - hij was vanmorgen niet bij de abdicatie aanwezig en heeft het koppel ook in het verleden ontweken. De Wever, naast landelijk politicus ook burgemeester van Antwerpen, streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen en noemt de monarchie "slecht theater."

Aan Franstalige zijde is het enthousiasme groter en is er wel veel respect voor het koninklijk huis. Franstalige kranten drukken bijvoorbeeld foto's af van Filip aan de zijde van Nelson Mandela en Ronald Reagan. Filip en Mathilde worden neergezet als een droomkoppel. Vandaar dat in Wallonië de vlaggen uitgaan vandaag, en veel Vlamingen hun schouders ophalen over wat er vandaag in Brussel gebeurt.

STER reclame