Koning Albert heeft in het koninklijk paleis in Brussel de akte van abdicatie getekend.

In zijn toespraak bedankte Albert in het Nederlands de premier en de voorzitters van de Belgische partijen voor hun inzet om in moeilijke omstandigheden een regering te vormen. Ook bedankte hij zijn vrouw, koningin Paola, in het Frans: "Dank je wel en een dikke kus". Koningin Paola en prinses Mathilde waren zichtbaar geëmotioneerd.

Cohesie

Albert, die zich gedurende zijn koningschap altijd heeft ingezet voor verbondenheid en tolerantie, deed een oproep aan iedereen om het land bij elkaar te houden: "Werk zonder ophouden aan de cohesie van België".

Opnieuw sprak hij zijn vertrouwen uit in zijn zoon Filip: "Je hebt alle kwaliteiten van het intellect en het hart om ons land goed te dienen." Tot slot sprak Albert in het Duits de wens uit dat België een inspiratiebron blijft voor Europa.

Na afloop omhelsden Albert en Filip elkaar.

Vlaams Belang

Bij de ceremonie waren 200 gasten aanwezig. Alle Kamerleden en Senatoren waren uitgenodigd, maar ze zijn niet allemaal gekomen. De parlementsleden van het Vlaams Belang lieten verstek gaan. Van de Vlaams-nationalistische en republikeinse partij N-VA was slechts eenderde present.

Anders dan in Nederland is Filip na de tekening nog niet direct koning. Pas als hij straks om 12.00 uur de eed voor het Parlement heeft afgelegd, is zijn inhuldiging een feit. In de tussentijd neemt de federale regering het koninklijk gezag waar, zo is vastgelegd in de Belgische grondwet.

De koninklijke familie verschijnt om 13.00 uur op het balkon van het paleis voor de balkonscène. Later vanmiddag nemen de oude en de nieuwe koning samen het defilé af op het Paleizenplein.

Nationale feestdag

De dag begon vanochtend om 09.00 uur met de Te Deum-viering in de kathedraal in Brussel. De katholieke lofzang is elk jaar het begin van de nationale feestdag die op 21 juli wordt gevierd. Er wordt herdacht dat koning Leopold I als eerste koning van België op 21 juli 1831 werd ingehuldigd.

In tegenstelling tot andere jaren was de voltallige koninklijke familie in de kerk aanwezig. Koning Albert en koningin Paola kregen bij binnenkomst een groot applaus. Ook buiten werd er gejuicht door het publiek. In de dienst, die werd geleid door aartsbisschop Léonard, werd gebeden voor Albert en de aanstaande koning Filip.

Prins Filip droeg zijn uniform van luitenant-generaal. Later op de dag, als hij ingehuldigd is als koning, mag hij het uniform van opperbevelhebber van het leger dragen. Prins Laurent, de broer van Filip, viel op doordat hij gedurende de dienst een zonnebril droeg.

Jurk prinses Mathilde

Prinses Mathilde had een witte creatie aan van Natan. Ook prinses Claire, de echtgenote van prins Laurent, droeg een jurk met okertinten van Natan. Koningin Paola droeg een groen mantelpakje. Koningin Fabiola werd in een rolstoel de kerk binnengereden. Na afloop van de dienst keerde ze terug naar het paleis.

Bij de dienst waren zo'n 400 genodigden aanwezig, onder wie José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, de buitenlands ambassadeurs en de vertegenwoordigers van de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten. Buitenlandse gasten waren niet uitgenodigd.

Na afloop van de dienst nam de koninklijke familie uitgebreid de tijd om het publiek dat buiten bij de kathedraal stond te begroeten. Het publiek zong "Merci, Albert" en riep "Vive le roi!". Ook waren er gelukswensen en cadeautjes voor Albert en Paola en Filip en Mathilde. Koningin Paola was zichtbaar geëmotioneerd. Onder luid gejuich vertrok het koninklijk gezelschap per auto naar het parlement.

In Brussel zijn naar verwachting zo'n 500.000 mensen aanwezig voor de viering van de troonswisseling.

STER reclame