In België doet koning Albert vanochtend afstand van de troon. Om 10.30 uur tekent hij in het koninklijk paleis in Brussel de akte van troonsafstand. Daarmee maakt hij plaats voor prins Filip die rond het middaguur de eed aflegt als zevende koning der Belgen. Dat gebeurt in de Verenigde Kamers in het federale parlement.

De troonswisseling valt samen met de jaarlijkse nationale feestdag in België, die werd geopend met een Te Deumviering in de kathedraal van Brussel. De koninklijke familie werd in de kerk onthaald op een langdurig en ongewoon applaus door de genodigden. Aartsbisschop Léonard dankte koning Albert en wenste prins Filip alvast succes.

In de liturgie werd Nederlands, Frans en Duits gesproken, om recht te doen aan alle taalgroepen in België. Ook waren er gebeden in het Engels.

De NOS zendt de troonswisseling in België vanaf 10.15 uur rechtstreeks uit op Nederland 1 en nos.nl.

Geen traditie

België kent geen traditie van vrijwillige troonsafstand. Van de vijf voorgangers van Albert II deed alleen zijn vader Leopold III afstand van de troon, in 1951. Dat was echter onder zware politieke druk vanwege zijn dubieuze rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 79-jarige koning Albert draagt het koningschap over aan zijn zoon omdat hij, naar eigen zeggen, niet meer in staat is het ambt goed uit te oefenen gezien zijn hoge leeftijd.

Na de troonswisseling heeft België twee koningen. Koning Albert mag, anders dan in Nederland gebruikelijk is, na zijn aftreden zijn titel behouden. Er is slechts een staatshoofd en dat is koning Filip. Ook de koninginnen mogen hun titel behouden. Naast koningin Fabiola en koningin Paola komt er dus nog een derde koningin bij: koningin Mathilde.

Tijdgebrek

De troonswisseling in België wordt niet zo groots gevierd als in Nederland op 30 april. Een van de voornaamste redenen daarvoor is tijdgebrek. De Belgen zijn ook minder koningsgezind dan hun noorderburen. Het programma sluit grotendeels aan op de gebruikelijke viering van de nationale feestdag op 21 juli in Brussel en krijgt daarmee toch een feestelijk karakter.

Er zijn geen hoge buitenlandse gasten bij de plechtigheden. Volgens het Belgische paleis is dat vanwege de korte tijdspanne tussen de aankondiging en de troonswisseling. Ook speelt mee dat de abdicatie midden in de zomervakantie valt.

Balkonscène

Om 13.00 uur, na de eedaflegging door koning Filip, verschijnt de koninklijke familie op het balkon van het Koninklijk Paleis. Daar zullen ze zwaaien naar het publiek dat zich op het plein voor het paleis heeft verzameld.

Koning Filip gaat vervolgens naar de Congreskolom, een standbeeld van de op 21 juli 1831 aangetreden Leopold I, de eerste koning van België. Op de nationale feestdag wordt altijd zijn eedaflegging herdacht. Filip brengt daar om 14.10 uur een eerbetoon aan de Onbekende Soldaat.

Rond 16.00 uur inspecteert koning Filip de burgerlijke en militaire troepen voorafgaand aan het defilé dat elk jaar plaatsvindt op 21 juli. De nieuwe koning neemt samen met koning Albert het defilé af om 17.00 uur op het Paleizenplein.

Tom Middendorp

Aan het defilé nemen ook Nederlanders deel, onder wie de commandant der strijdkrachten, generaal Tom Middendorp. Ook doen een detachement van de 13e gemechaniseerde brigade uit Oirschot en twee Fennek-verkenningsvoertuigen mee. Verder zal de koninklijke militaire Kapel Johan Willem Friso meelopen.

Om 19.00 uur nemen koning Filip en koningin Mathilde een kijkje bij de festiviteiten in het Warandepark. De dag wordt afgesloten met een groot vuurwerk om 23.00 uur.

STER reclame