In Nederland voldoet tweederde van de natuurgebieden niet aan de Europese eisen. De gebieden hebben volgens onderzoeksbureau Alterra van de Wageningen Universiteit te maken met verzuring, verdroging, vermesting of versnippering.

Volgens Alterra-onderzoeker Wieger Wamelink zijn die factoren bepalend voor de kwaliteit van natuurgebieden.

Stikstof

Wamelink noemt vooral de verdroging in veengebieden een belangrijk probleem. Door de lage grondwaterstand hebben plantensoorten die graag natte voeten hebben het moeilijk. Onder meer vleesetende plantjes en orchideeën dreigen daardoor te verdwijnen.

Een ander veelvoorkomend probleem in de gebieden is de hoeveelheid stikstof, veelal afkomstig van de veehouderij. Sommige planten groeien door de stikstof harder en verdringen andere flora.

Geïsoleerd

Wamelink dringt aan op een meer duurzame vorm van agrarische bedrijfsvoering om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door apparaten bij stallen te installeren die de stikstof uit de lucht halen.

De maatregelen die de overheid sinds de jaren 80 heeft genomen om natuurgebieden te verbeteren, hebben volgens Wamelink in ieder geval ertoe geleid dat steeds meer natuurgebieden in contact staan met elkaar. Toch zijn er in de Achterhoek en Twente natuurgebieden die te klein zijn of te geïsoleerd liggen. Bij problemen kunnen dieren daardoor niet of nauwelijks naar een ander gebied trekken.

STER reclame