Bij zorginstelling De Opbouw verdwijnen de komende jaren 500 tot 700 banen. Dat betekent dat er zo'n 800 tot 1200 mensen weg moeten. Op dit moment werken er 5000 mensen bij de zorginstelling.

De Opbouw heeft vestigingen in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. De instelling houdt zich onder meer bezig met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Het is nog niet duidelijk hoeveel gedwongen ontslagen er zullen vallen. In eerste instantie zullen tijdelijke contracten niet worden verlengd en worden er geen uitzendkrachten meer worden ingehuurd.

Sociaal plan

De leiding van de Opbouw zegt te moeten inkrimpen doordat er minder geld van de overheid komt. Verzorgingshuizen worden gesloten en de jeugdzorg gaat over van de provincies naar de gemeenten, en dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid bij ons, zegt de instelling.

De Raad van Bestuur overlegt met de vakbonden over een sociaal plan voor de medewerkers die ontslagen worden.

STER reclame