De uitkering van ruim 2000 toeslagen is stopgezet. Het gaat om zorg-, huur- en kinderopvangtoeslagen, zegt de Belastingdienst. De toeslagen zouden onterecht zijn uitgekeerd.

Vanaf maart zijn 1200 kinderopvangtoeslagen, 400 huurtoeslagen en 480 zorgtoeslagen stopgezet en teruggevorderd omdat ze onterecht zijn uitgekeerd. Aan 3000 mensen is gevraagd of zij meer informatie willen geven of langs willen komen bij de Belastingdienst zodat hun aanvraag opnieuw beoordeeld kan worden.

18.000 zorgtoeslagen zijn stopgezet omdat de ontvangers geen zorgverzekering hebben. Dat is een vereiste om zorgtoeslag te krijgen. Het is nog niet duidelijk of deze mensen alsnog recht hebben op een toeslag als zij zich wel verzekeren.

Geld terugbetalen

Het toeslagensysteem is gebaseerd op 'controle achteraf'. Daardoor ontvangen mensen soms ook een toeslag terwijl ze er geen recht op hebben. In de meeste gevallen betalen zij het geld terug.

Maar fraudeurs, vaak uit het buitenland, weten ook gebruik te maken van dit systeem. Dat geld is moeilijk terug te eisen omdat zij onvindbaar zijn. Alleen al de ten onrechte uitgekeerde toeslagen aan Polen levert de Belastingdienst een verlies op van minstens 800.000 euro (.pdf). In sommige gevallen werd de toeslag betaald aan Polen die zijn overleden.

Extra controle

Sinds mei heeft de Belastingdienst meer mogelijkheden om bij de aanvraag al een toeslag te weigeren of extra te controleren. Maar omdat de Gemeentelijke Basis Administratie vaak niet klopt, blijft dat moeilijk.

In mei moest staatssecretaris Weekers zich in de Tweede Kamer verdedigen vanwege een grote toeslagenfraudezaak door Bulgaren. Hij heeft toen beloofd meer te gaan doen aan het voorkomen van fraude. Daarop is de Belastingdienst strenger gaan controleren.

STER reclame