Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de manier waarop een kwart miljard euro wordt verdeeld voor de financiering van "internationale crisisbestrijding".

In het regeerakkoord was afgesproken dat daar een budget van 250 miljoen euro voor zou komen. Het kabinet heeft nu bepaald dat het grootste deel daarvan komt van een potje waaruit tot nu toe verschillende ministeries buitenlands beleid betaalden.

Militaire missies

De ministers Ploumen en Hennis benadrukken dat ze nu op een "geïntegreerde manier" naar ontwikkelingssamenwerking te kijken. Uit het potje worden onder meer militaire missies betaald.

Ze pleiten bij dit soort operaties voor de "3D-benadering": daarin worden defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerkling gecombineerd. "Al die hokjes die wij hebben, zijn niet zo relevant", zei Ploumen.

STER reclame