De SNS-bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van de verliesgevende vastgoedportefeuille van SNS hoeven hun bonussen niet in te leveren. Juristen van SNS Reaal en minister Dijsselbloem van Financiën komen tot de conclusie dat het terugvorderen van de bonussen juridisch niet haalbaar is.

De bonussen zijn uitgekeerd voor het behalen van "algemene en strategische doelstellingen", niet specifiek voor de aankoop in 2006 van de vastgoedpoot. "Dit maakt dat een vordering tot terugbetaling gebaseerd op de aankoop van Property Finance zeer weinig kans maakt," aldus Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.

"Niet in strijd gehandeld"

Volgens de juristen van SNS en het ministerie van Financiën is het ook niet verstandig de bestuurders die verantwoordelijk waren voor de aankoop van het vastgoedbedrijf aansprakelijk te stellen. Die zaak zou weinig kans maken. Volgens Dijsselbloem hebben zij bij de aankoop niets gedaan dat tegen de regels was en hebben ze voldoende gedaan om te onderzoeken of de aankoop wel verstandig was: "Er is niet gebleken dat de bestuurders hebben gehandeld in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen."

"Heel erg misgegaan"

Of de bestuurders de vastgoedportefeuille na de aankoop wel goed beheerd hebben, is volgens de minister een ander verhaal. Daar loopt nog onderzoek naar. Want dat er iets heel erg is misgegaan bij de bank staat voor Dijsselbloem vast: "Bovenstaande conclusie neemt niet weg dat er zaken zijn bij SNS Reaal die hebben geleid tot de nationalisatie van de onderneming."

SNS boekte in het eerste kwartaal van dit jaar 1,6 miljard euro verlies door een afboeking van 2 miljard euro op de vastgoedportefeuille. De bank en verzekeraar werd op 1 februari 2013 genationaliseerd. Met een bedrag van 3,7 miljard euro heeft de Staat de bank gered van de ondergang.

STER reclame