Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Het aantal boeren dat op grote schaal antibiotica gebruikt, is vorig jaar nauwelijks gedaald vergeleken met 2011. Alleen in de pluimveesector was er sprake van een daling. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit.

Het aantal verkochte kilo's antibiotica is in 2012 met bijna een kwart gedaald, maar die daling is kleiner dan die lijkt. Dat komt doordat boeren meer middelen zijn gaan gebruiken die maar een lage dosering nodig hebben. Bovendien gebruiken ze vaker middelen die langer werken.

Dagelijkse doseringen

Afhankelijk van het soort dier, liep het aantal dagelijkse doseringen dat dieren krijgen terug met tussen de tien en zeventien procent.

Het gebruik van voor mensen cruciale antibiotica is fiks teruggelopen. Dat geldt alleen niet voor fluorochinolonen. Die worden bij kalveren en pluimvee nog te vaak gebruikt. Dat brengt het risico met zich mee dat bacteriën ongevoelig worden voor dat middel. Als die bacteriën via de voedselketen in mensen terechtkomen, kunnen ze moeilijk behandelbare infecties veroorzaken.

De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) rapporteert sinds november 2011 over het antibioticagebruik in de intensieve veeteelt. De SDA probeert in eerste instantie de grootverbruikers en grootvoorschrijvers van antibiotica aan te pakken.

Pluimveesector

Alleen in de pluimveesector is het aantal grootverbruikers gedaald. Maar juist daar is vastgesteld dat er relatief veel illegaal verkregen antibiotica wordt gebruikt. Die worden niet meegerekend door de SDA.

In 2011 werd bij één opsporingsactie 3,5 ton illegale antibiotica voor de pluimveesector in beslag genomen. Dat was tien procent van het totale legale gebruik dat jaar. In 2012 werd in één actie twee keer een ton illegale antibiotica voor de pluimveesector in beslag genomen, bijna zeven procent van het totale legale gebruik in 2012.

De totale hoeveelheid antibiotica die de industrie verkoopt aan veehouders is gedaald van 565 ton in 2007 naar 249 ton in 2012. Dat is een daling van 56 procent. Daarmee was de doelstelling die de overheid de sector had gesteld voor eind 2013 - een halvering ten opzichte van 2009 - al bereikt.

Het kabinet legt de lat nu hoger: in 2015 moet het antibioticagebruik met 70 procent verminderd zijn ten opzichte van 2009.

STER reclame