De inspecteurs van de trojka hebben ingestemd met de voorgestelde hervormingen in Griekenland, al waarschuwen ze over de onzekere economische vooruitzichten van het land.

De goedkeuring van de trojka maakt de weg vrij voor uitbetaling van leningen van het Europese hulpprogramma. De ministers van Financiën van de eurolanden nemen daar mogelijk vandaag een besluit over in Brussel.

Zorguitgaven

Volgens de trojka, met vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds, ligt Griekenland redelijk op schema met het doorvoeren van hervormingen. Wel moet het land meer actie ondernemen om de zorguitgaven terug te dringen. Daarbij moeten de lonen van ambtenaren omlaag en moet het aantal overheidsfunctionarissen verder worden teruggebracht.

Griekenland maakt sinds mei 2010 gebruik van het Europese hulpprogramma.

STER reclame