60% reformatorischen vaccineert

time icon Aangepast

stijgt snel

1. Waarom besluiten veel reformatorisch gezinden hun kinderen niet te vaccineren?

Deze ouders behoren vaak tot kerken als de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGN) en de Oud Gereformeerde Gemeenten (OGGN); de rechterflank van de reformatorische gezindte. Zij vinden dat de mens niet vooruit kan en mag lopen op Gods voorzienigheid. Ouders die voor niet-vaccineren kiezen volgen daarmee veelal een traditie binnen de eigen familie.

2. Kiezen reformatorische ouders er per definitie voor om hun kinderen niet in te enten?

Neen, tegenwoordig kiest een meerderheid (60 procent) van de ouders ervoor om dat wel te doen.

3. Zijn reformatorisch gezinden de enigen die relatief vaak niet vaccineren?

Nee, op 17 juni 2008 was er in Den Haag bijvoorbeeld een veel kleinere uitbraak van mazelen op twee antroposofische scholen. Antroposofen zien het doormaken van kinderziekten als een essentiële stap in de ontwikkeling van een kind. Daarnaast zijn er organisaties als de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, opgericht door verontruste ouders, die de aandacht vestigen op de nadelen van vaccineren.

Verschil met de huidige mazelenuitbraak is dat in een stad als Den Haag meer dan 90 procent van de kinderen wél gevaccineerd is, waardoor een dergelijke uitbraak vrij geïsoleerd kan blijven binnen een aantal scholen . In de biblebelt worden niet-gevaccineerden veel minder beschermd door deze 'groepsimmuniteit'. Zo kon er daar een bofepidemie ontstaan in 2007/2008, een rodehondepidemie in 2004/2005 en een mazelen-epidemie in 1999/2000. Ook waren er polio-epidemieën in 1978 en 1992/1993.

In totaal bestaat de reformatorische gezindte uit zo'n 250.000 mensen, van wie 75 procent in de biblebelt woont.

4. Hoe gevaarlijk zijn mazelen?

Het RIVM wijst erop dat zich bij mazelen ernstige complicaties kunnen voordoen, zoals oorontsteking met blijvende doofheid of een levensbedreigende longontsteking. Een andere gevreesde complicatie is de acute hersenontsteking met vaak blijvende hersenschade. Gemiddeld is mazelen bij een of twee van de duizend patiënten dodelijk.

Bij de mazelenepidemie die in 1999 uitbrak, werden meer dan 3000 kinderen ziek. Drie kinderen overleden en 150 kinderen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

5. Kun je gevaccineerd zijn en toch mazelen krijgen?

Ja, een op de honderd mensen reageert niet op het aangeboden vaccin. Bij 95 procent slaat het na de eerste keer vaccineren aan. Vier procent heeft nog een tweede prik nodig om beschermd te zijn.

Bronnen: diverse publicaties van het RIVM en 'Vaccinatie in de reformatorische gezindte', een uitgave van onder meer de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV).

STER Reclame