De overheid moet zich minder bemoeien met organisaties die op eigen initiatief een bepaalde doelgroep ondersteunen. Dat is het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) aan de Haagse politiek.

Volgens het RMO is er sprake van een "verstikkende omarming" van maatschappelijke organisaties en is er "een fundamentele verandering" nodig. Zo zouden alle scholen onder het bijzonder onderwijs moeten gaan vallen, zodat ze zelf kunnen kiezen aan welke doelgroep ze op welke wijze les willen geven en hoe hoog het collegegeld is. Ook zouden ouders meer mogelijkheden moeten krijgen om naar eigen inzicht kinderopvang te organiseren.

Privaat geld

Maatschappelijke initiatieven kunnen volgens de RMO alleen de ruimte krijgen als er een ander financieringssysteem komt. De overheid moet het bijvoorbeeld mogelijk maken dat meer privaat geld in kan worden gestoken, zodat organisaties zelf de financiële verantwoordelijkheid voor hun keuzes dragen.

Het advies van de RMO is een aanvulling op recente adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Raad Openbaar Bestuur (ROB), die ook inhielden dat de overheid meer moet vertrouwen op burgers en lagere overheden.

STER reclame