De Tweede Kamer steunt minister Schultz van Haegen. Haar integriteit staat niet ter discussie, bleek tijdens een debat met de Tweede Kamer.

De Volkskrant schreef zaterdag dat minister Schultz bij haar aantreden als bewindsvrouw niet gemeld had dat haar echtgenoot aandelen had in een bedrijf dat nauwe banden zou hebben met haar ministerie.

Geen enkel belang

Schultz legde in het debat uit dat zij niet tegen de regels in gehandeld heeft omdat ze niet in gemeenschap van goederen is getrouwd. Ze had geen enkel belang bij de aandelen van haar man en er was geen sprake van belangenverstrengeling.

"Ik ben meer dan transparant geweest met de formateur en heb naar eer en geweten gehandeld en volgens het handboek", zei de minister. "Er is wel een beeld gecreëerd, daar verdedig ik me nu tegen."

Screening

Regeringspartijen PvdA, VVD zeiden tijdens het debat dat ze vertrouwen hebben in de minister. Dat geldt ook voor oppositiepartijen CDA, PVV, SGP en 50PLUS.

Premier Rutte voegde eraan toe dat hij geen reden ziet om de screening van bewindslieden in de toekomst te veranderen.

STER reclame