Het onderzoek naar belangenverstrengeling in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord heeft geleid tot het aftreden van PvdA-raadslid Serdar Çiçek. Volgens de deelraadsfractie van de PvdA heeft Çiçek zich teruggetrokken na gesprekken en heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd.

Serdar Çiçek is de eerste die vertrekt naar aanleiding van het integriteitsrapport dat afgelopen week verscheen. De PvdA-deelraadsfractie dringt aan op het opstappen van meer bestuurders.

Vriendjespolitiek

Onderzoekers van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) constateerden dat in de Rotterdamse deelgemeente sprake is van vriendjespolitiek en politieke intimidatie.

Zo waren bestuurders bijvoorbeeld op de hoogte van onveilige situaties in een moskee-internaat, maar ze deden er niets aan. Ook ging er te veel geld naar een werkgelegenheidsproject dat weinig opleverde.

Volgens het onderzoek is er in de deelraad sprake van integriteitsschending, machtsbederf, cliëntelisme en oneigenlijke druk. De wijze van politiek bedrijven en de omgangsvormen worden omschreven als "hard" en "ruw".

Turkse Nederlanders

In de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord wonen veel Turkse Nederlanders. Er zijn nauwe banden met de PvdA-politici van Turks-Nederlandse afkomst die in het bestuur van de deelraad zitten.

De afgelopen dagen hebben PvdA-bestuurders in Rotterdam gesprekken gevoerd met betrokkenen in de deelgemeente. Daarbij zijn volgens de PvdA-fractie "alle aanbevelingen uit het rapport omarmd". Op basis daarvan dringt de partij er nu op aan dat alle PvdA-bestuurders na een publiek debat in de deelraad hun functie neerleggen.

STER reclame