Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken wil mensen met een Wajonguitkering laten herkeuren. Wie kan werken, moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. "We beginnen 1 januari 2015 op een hele rustige manier," zegt Klijnsma. Ze zegt "heel blij" te zijn dat het bedrijfsleven heeft beloofd voor banen te zorgen.

Door de maatregel zal een aantal huidige Wajongers er in inkomen op achteruitgaan. De inkomensdaling verschilt per geval. Volgens Klijnsma zijn er van de 240.000 jongeren met een Wajong-uitkering 100.000 volledig en blijvend gehandicapt. Die blijven recht houden op een Wajonguitkering.

Van jongs af aan

140.000 mensen kunnen volgens het ministerie van SZW wel werken. Van deze groep hebben ongeveer 60.000 mensen al een baan, bij een gewone werkgever of bij de sociale werkvoorziening.

De 80.000 niet-werkenden die hun Wajonguitkering op termijn kwijtraken moeten dus een baan gaan zoeken. Lukt dat niet dan komen zij in de bijstand. Ook Wajongers die nu werken en hun baan kwijtraken komen in deze nieuwe regeling terecht. De maatregel moet op termijn een besparing van 1,2 miljard euro opleveren.

Het aantal Wajongers is sinds 2006 fors toegenomen. Gemeenten werden in dat jaar verantwoordelijk voor de bijstand. Gemeenten stuurden bijstandsgerechtigden die van jongs af aan gehandicapt waren door naar de Wajongregeling, die door het UWV wordt betaald.

STER reclame