In Duitsland komt een straf van maximaal 15 jaar cel te staan op besnijdenis van vrouwen en meisjes. De Bondsdag heeft besloten dat besnijdenis als een apart misdrijf in het wetboek van strafrecht wordt opgenomen.

Tot nu toe gold besnijdenis als het aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel en daar staat maximaal 10 jaar cel op.

Strafbaar

Bij vrouwenbesnijdenis wordt de clitoris geheel of gedeeltelijk weggesneden. In bijzonder zware gevallen wordt de vagina van de vrouw zelfs, op een kleine opening na, dichtgenaaid.

In Nederland staat maximaal 12 jaar cel op vrouwenbesnijdenis. Het is ook strafbaar als een in Nederland wonend meisje waar dan ook ter wereld wordt besneden, bijvoorbeeld als de ouders hun dochter in de vakantie in het land van herkomst laten besnijden.

STER reclame