Teeven zoekt alternatief visitatie

tijd van publicatie Aangepast

Staatssecretaris Teeven gaat onderzoeken of er alternatieven zijn voor het visiteren van personen in vreemdelingendetentie. Dat zei Teeven vanmiddag in de Tweede Kamer. Visitatie, waarbij ook intieme delen van het lichaam worden onderzocht, wordt vaak als een inbreuk op de lichamelijke integriteit ervaren.

Meerdere partijen in de Kamer zien visitatie als een mensonterende maatregel en pleiten voor alternatieven. Nu gebeurt het onderzoek bijna standaard als vreemdelingen een centrum binnenkomen, maar ook na bezoek van advocaten of familie kan het onderzoek plaatsvinden.

Verbeterplan

Teeven heeft na de zelfmoord van Alexander Dolmatov beloofd met een verbeterplan te komen voor de omstandigheden in de vreemdelingendetentie. Hij werkt daar nog aan, maar op aandringen van onder meer de ChristenUnie en D66 beloofde hij om alternatieven voor visitatie al te onderzoeken. Teeven zei dat hij de justitiƫle inrichtingen al gevraagd heeft of ze visitatie en het gebruik van de bodyscan willen bekijken en evalueren.

Teeven zei dat een visitatie nooit te belastend mag zijn voor mensen, maar visitaties uitsluiten kan hij niet. In een eerdere brief aan de Kamer schreef Teeven al dat de praktijk uitwijst dat bij binnenkomst in de detentiecentra nog steeds ontoelaatbare zaken worden gevonden, waaronder verdovende middelen en wapens.

STER Reclame