Kliniek onder verscherpt toezicht

tijd van publicatie Aangepast

Verslavingsinstelling Narconon in Zutphen is voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn er risico's voor de veiligheid van patiënten.

De kliniek mag geen patiënten meer opnemen met verslavingsproblemen en/of ernstige psychische of psychiatrische problemen, schrijft de IGZ op zijn site.

Erkentelijk

De Inspectie had klachten gekregen over de zorg bij Narconon. Op basis van bevindingen tijdens onaangekondigde bezoeken zijn twijfels ontstaan of de instelling in staat is om afspraken met de IGZ na te komen.

"Als er bij Narconon tijdens en na afloop van de zes maanden verscherpt toezicht nog steeds risico's voor de patiëntveiligheid zijn, dan overweegt de inspectie een andere maatregel of de minister van VWS te adviseren een aanwijzing te geven", schrijft IGZ.

Narconon werkt met een programma dat is gebaseerd op de ideologie van de Scientology Kerk. Op zijn site schrijft Narconon: "Wij zijn de Scientology Kerk ook erkentelijk voor de hulp en support die wij van hen door de jaren heen mochten ontvangen."

STER reclame