Het kabinet heeft een lijst opgesteld van onderwerpen die niet aan de Europese Unie, maar aan de lidstaten moeten worden overgelaten. De tijd van een "ever closer Union" op alle mogelijke beleidsterreinen is voorbij, staat in een brief van minister Timmermans.

Volgens het kabinet moet de EU zich bijvoorbeeld niet bemoeien met het "pluralisme in de media". Verder moet er geen verdere harmonisatie in de EU komen van sociale stelsels en mogen over arbo-regels alleen Europese regels zijn op hoofdlijnen.

Europese afspraken

Over de risico's op overstromingen mogen alleen Europese afspraken worden gemaakt als het gaat om echt grensoverschrijdend water. En er moet een eind komen aan EU-programma's voor schoolmelk en schoolfruit.

Timmermans hanteert als uitgangspunt: Europees wat moet, nationaal wat kan. Hij benadrukt dat op veel terreinen Europese samenwerking hard nodig blijft. Als voorbeelden worden onder meer genoemd de financieel-economische crisis, energie, asiel en immigratie en defensie.

Oppositiepartij D66, die vaak heeft aangedrongen op duidelijkheid van het kabinet op dit terrein, reageert teleurgesteld. Partijleider Pechtold zegt dat de operatie van het kabinet om bevoegdheden uit Europa terug te halen als een nachtkaars is uitgegaan. "De lijst is niet meer dan een betekenisloos kattebelletje."

STER reclame