"Geen PRISM bij AIVD en MIVD"

Aangepast

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD en de Militaire Inlichtingendienst MIVD maken geen gebruik van PRISM of soortgelijke programma's. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken na afloop van de ministerraad.

Wel wisselen de diensten informatie uit met andere landen en die informatie kan wel met PRISM verzameld zijn.

"In Nederland kun je niet zomaar in de mailtjes en belgegevens van mensen kijken zonder goede reden en zonder toestemming", zegt Plasterk. In sommige gevallen wordt wel informatie bewaard van satelliettelefoons. "Als er bijvoorbeeld erg vaak naar een satelliettelefoon in Syriƫ wordt gebeld dan gaan we daar naar kijken".

Duidelijke regels

Plasterk benadrukt dat Nederland alleen informatie uitwisselt met landen die zelf duidelijke regels hebben opgesteld over het verzamelen en bewaren van informatie en die zich daar aan houden. Maar die regels kunnen ruimer zijn dan de Nederlandse.

Wel wordt er dan gekeken naar democratisch toezicht, respect voor de mensenrechten en de betrouwbaarheid en professionaliteit van zo'n buitenlandse veiligheidsdienst. De Verenigde Staten voldoen in ieder geval aan de Nederlandse criteria voor samenwerking. Maar bij het uitwisselen van informatie wordt weinig verteld over hoe die informatie is verkregen.

Plasterk laat op dit moment evalueren of de Nederlandse Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wiv 2002, nog wel voldoet voor de AIVD en de MIVD. Hij wil niet vooruitlopen op die evaluatie, maar het is bekend dat de MIVD een versoepeling van de regels wil.

Op gespannen voet

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de CTIVD, constateerde in 2011 dat "de praktijk van de MIVD op verschillende terreinen op gespannen voet stond met de bepalingen in de Wiv 2002". Toenmalig minister Hillen van Defensie wilde destijds meteen de wet verruimen voor de MIVD, maar de Tweede Kamer gaf de voorkeur aan een evaluatie.

Het ministerie van Defensie werkt al aan een wetswijziging maar dient die pas na de evaluatie bij de Tweede Kamer in. Dat rapport wordt in september dit jaar verwacht.

STER Reclame