Kritiek Jeugdzorg op overheveling

Aangepast

Jeugdzorg Nederland vindt dat de overheveling van taken van provincies en Rijk naar gemeenten onzorgvuldig gebeurt. De branchevereniging onderschrijft daarmee een rapport van een commissie onder leiding van de Rotterdamse oud-wethouder Geluk.

Deze commissie doet onderzoek naar de overgang van de jeugdzorg en is bang dat de hulp aan tienduizenden jongeren vanaf 2015 in gevaar komt, omdat gemeenten nog steeds geen duidelijkheid hebben over hoe zij hun nieuwe taak moeten uitvoeren. Het rapport is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Jeugdzorg Nederland herkent de zorgen en zegt dat er snel helderheid moet komen voor gemeenten. De organisatie pleit voor een landelijk vastgelegd meerjarig overgangsregime. Op die manier kan worden bereikt dat de overgang in alle gemeentes zorgvuldig gebeurt en er geen kinderen buiten de boot vallen.

STER Reclame