Het is voor kleine boeren steeds lastiger om een opvolger te vinden. Dat zegt een onderzoekbureau van de Universiteit Wageningen.

Bij de kleine agrarische bedrijven vindt nog maar een kwart van de boeren een geschikte opvolger. Het inkomen van de bedrijven ligt vaak te laag waardoor het financieel niet aantrekkelijk is om de zaak over te nemen. Voor de grotere boerderijen lijkt nog wel interesse te zijn. Daar vindt bijna 80 procent een geschikte kandidaat om de zaak over te nemen. Dat komt omdat de financiële vooruitzichten van de grotere bedrijven veel beter zijn.

Lening

Het gevolg van deze ontwikkeling is schaalvergroting. Waar vroeger tien kleine boerderijen actief waren, staan er nu vijf grotere boerderijen in de streek. De boer in de streek die er financieel wel goed voorstaat, koopt of pacht het land van de buurman. "Want dat land staat maar een keer te koop", zo stelt boer Koen Bolscher. Hij is melkveehouder bij zijn ouders op de boerderij en hoopt binnen enkele jaren de zaak over te nemen. Hij kijkt nog wel op tegen het regelen van een financiering. "Zo makkelijk krijg je tegenwoordig geen lening meer."

De grote agrarische bedrijven die langzaam het landschap domineren zijn vaak zwaarder gefinancierd. "En dat kan nadelige gevolgen hebben", zo waarschuwt landbouweconoom Petra Berkhout. "De bedrijven zijn dan vaak sterk afhankelijk van financierders, en dat maakt ze kwetsbaar in slechte economische tijden."

STER reclame