Meer meldingen misbruik jeugdzorg

Aangepast op

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg is het afgelopen jaar verdubbeld. Vorig jaar kreeg de Inspectie Jeugdzorg 67 meldingen, een jaar eerder waren dat er 33.

De meldingen variƫren van licht tot zwaar misbruik, blijkt uit het jaarbericht van de inspectie (.pdf). In bijna de helft van de gevallen gaat het om misbruik door jongeren onderling. De andere meldingen zijn van misbruik door ouders, pleegouders of hulpverleners.

De verdubbeling van het aantal meldingen heeft volgens de inspectie mogelijk te maken met de maatschappelijke aandacht voor seksueel misbruik. Vermoedens worden eerder geuit en overschrijdingen worden eerder gesignaleerd en gemeld. Ongeveer twintig procent van de meldingen in 2012 ging over voorvallen in eerdere jaren.

Preventie

De inspectie is tevreden dat calamiteiten vaker worden gemeld, maar wil wel dat er meer wordt gedaan aan preventie. Volgens de inspectie kunnen sommige calamiteiten worden voorkomen als professionals doortastender handelen en zorg beter overdragen.

In totaal registreerde de Inspectie Jeugdzorg vorig jaar 130 calamiteiten. Dat is een optelsom van meldingen van seksueel overschrijdend gedrag, zelfmoord, delicten en ongevallen. In 2011 werden 94 calamiteiten gemeld.

De Inspectie Jeugdzorg maakt onderscheid tussen calamiteiten en incidenten. Calamiteiten moeten instellingen direct bij de inspectie melden, incidenten registreren en analyseren ze zelf. Seksueel overschrijdend gedrag geldt altijd als calamiteit.