Staatssecretaris Weekers is volgens de AFM veel te optimistisch over de toekomstige pensioenen. Dat schrijft de AFM, toezichthouder op de financiële sector, in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Weekers blijft ook in de toekomst een pensioen op 70 procent van het laatst verdiende loon mogelijk.

Volgens de AFM gaat de staatssecretaris uit van maxima, maar in de praktijk zal een werknemer nooit zoveel pensioen sparen. De berekeningen van Weekers komen hoger uit "dan berekeningen die aansluiten bij de feitelijke situatie".

Belastingvrij

Werknemers mogen nu nog 2,25 procent van hun brutoloon belastingvrij inzetten voor hun pensioenopbouw. In het regeerakkoord was afgesproken dat te verlagen naar 1,75 procent. Vrijdag besloot Weekers de pensioenmaatregel te verzachten en 1,85 procent belastingvrij toe te staan, maar de AFM blijft erbij dat vooral jongeren in de toekomst fors minder pensioen zullen opbouwen.

Onlangs stuurde Weekers een brief aan de Kamer met daarin een berekening van de gevolgen van de maatregel om in de toekomst de aftrek voor pensioensparen te beperken. De pensioensector verwacht dat vooral jongeren een veel lager pensioen zullen krijgen.

"Grote vraagtekens"

De Pensioenfederatie "betreurt" de berekening van Weekers en pensioenuitvoerder APG zet er "grote vraagtekens" bij. Uitsluitend in een perfecte wereld met perfecte pensioenfondsen worden die cijfers gerealiseerd, stelt APG. Volgens pensioenadviseur Dennis van Ek van Mercer gaat Weekers er bijvoorbeeld van uit dat werknemers bij de pensioenfondsen tot 2006 nog een maximaal pensioen konden sparen. "Bij ons is geen pensioenfonds bekend dat een dergelijke regeling had."

Daarnaast gaat Weekers ervan uit dat een werknemer die vandaag 25 jaar is tot voorbij zijn 71ste zal werken. Van Ek noemt het onwaarschijnlijk dat jongeren zo lang kunnen doorwerken. "De huidige maatschappij is daar nog niet op is ingericht. De vraag is of dit mogelijk wordt gemaakt door werkgevers."

APG wijst erop dat de meeste werknemers nu gemiddeld al minder dan dertig jaar pensioen opbouwen. Steeds vaker wordt een volledige loopbaan onderbroken door parttime werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of werk als zzp'er.

Indexatie

Daarnaast gaat Weekers er volgens deskundigen ten onrechte van uit dat de pensioenen volledig worden geïndexeerd. Maar in de praktijk is dat nu al enige jaren niet het geval en ook de komende jaren zal dat niet gebeuren.

Overigens blijkt ook uit de berekening die door de Belastingdienst is gemaakt dat een werknemer die nu 55 jaar is een pensioen krijgt dat 13 procent hoger ligt dan dat van een 25-jarige van nu. En die jongere moet daarvoor ook nog eens vier jaar langer werken.

STER reclame