NOS NieuwsAangepast

SER: energieplan nu doorgerekend

De partijen die onderhandelen over een nationaal energieakkoord hebben een eerste stap gezet. Dat zegt SER-voorzitter Wiebe Draijer in een interview met de NOS. "Maar er is zeker nog geen akkoord, zoals in de media werd gesuggereerd", aldus de leider van de onderhandelingen, die moeten leiden tot een allesomvattend energieakkoord.

"Aan vier tafels is onderhandeld over deelgebieden en deze week zijn rekenmeesters van de overheid aan de slag gegaan met het doorrekenen van verschillende pakketten, om te kijken wat de consequenties zijn", zegt Draijer.

Duurzaam

Onder leiding van Sociaal Economische Raad praten bedrijfsleven, milieubeweging, vakbonden, belangenverenigingen en ministeries sinds november over maatregelen om energie in Nederland duurzamer te maken. Het kabinet wil dat in 2020 16 procent van de energie duurzaam is. Nu is dat 4 procent. In 2050 moet alle energie duurzaam zijn.

Als het plan af is, zal het volgens de SER ingrijpend zijn. "De gewone burger gaat hier heel veel van merken, want iedereen doet mee", zegt Draijer. "Het biedt kansen voor lokale initiatieven om zelf mee te draaien in het opwekken van energie, bijvoorbeeld met wind, zon of warmte uit de aarde."

Ook de industrie profiteert volgens Draijer. "Het biedt ook werkgelegenheidskansen voor nieuwe en bestaande bedrijven in de bouw en installatietechniek."

Moeizaam

De onderhandelingen bij de SER lopen volgens betrokkenen erg moeizaam. Er zijn veel tegenstrijdige belangen en bovendien zitter er veel partijen aan tafel. Toch hopen de partijen er voor de zomer uit te zijn. "Er wordt gezocht naar de effecten en uiteindelijk komt er hopelijk een akkoord uit de doorrekeningen", zegt Draijer.

Uit een eerder uitgelekte notitie van de SER bleek dat in het akkoord vooral wordt ingezet op nieuwe windmolenparken en op energie uit biomassa. Verouderde kolencentrales zouden zo snel mogelijk dicht moeten. Verder zouden er maatregelen in de maak zijn om de aanschaf van energiezuinige woningen aantrekkelijker te maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl