Nederland wil opheldering over het mogelijk verzamelen van internetgegevens door Amerikaanse veiligheidsdiensten. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat op Europees niveau uitgezocht moet worden of Amerikaanse inlichtingendiensten e-mails en telefoongegevens kunnen verzamelen, zonder dat daarvoor een specifieke reden is.

"Als de Amerikanen het zonder goede reden doen, is dat in strijd met de bescherming van de privacy en dan is het goed dat het in Europees verband aangekaart wordt," aldus de minister.

Hij reageert op het College bescherming persoonsgegevens (CBP) die stelt dat het verzamelen van allerlei internetgegevens door Amerikaanse veiligheidsdiensten een gigantische inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer.

Vissen

Voorzitter Kohnstamm van het CBP wil als voorzitter van de Europese toezichthouders in Europa opheldering vragen. Minister Plasterk juicht toe dat Kohstamm dat gaat doen. Via een geheim programma zouden de Amerikaanse veiligheidsdiensten kunnen kijken naar gegevens van gebruikers van Google, Apple en Facebook.

"Het is goed om kritisch te kijken of het zomaar willekeurig vissen is, of dat het gaat om het gericht in de gaten houden van zaken waar een goede reden voor is," aldus Plasterk. Hij wijst op de bescherming van privacy, vrijheid van meningsuiting en het briefgeheim. "Het kan niet zo zijn dat overheden zo'n beetje gaan afluisteren wat mensen ergens van vinden."

STER reclame