Hoogleraren Nederlands van alle universiteiten hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer beklaagd over het examen Nederlands (.pdf). Ze vinden dat het examen "geen zinvolle kennis" toetst. Wat wel getoetst wordt, is volgens de hoogleraren onverantwoord.

Het examen draagt volgens de briefschrijvers op geen enkele wijze bij aan de kennis van taal of aan de taalvaardigheid. Leerlingen die het examen wilden halen, moesten "een trucje doen" dat niets te maken heeft met schrijf- en leesvaardigheid, zeggen de hoogleraren.

Spelfouten

Het examen schoot volgens de hoogleraren op alle niveaus tekort: vwo (.pdf), havo (.pdf) en vmbo. De hoogleraren roepen op tot een "ingrijpende herziening" van het examen op alle niveaus.

Op sommige meerkeuzevragen zijn in de praktijk meerdere goede antwoorden mogelijk, luidt de kritiek. Verder worden in de antwoorden op open vragen spel- en schrijffouten niet meegerekend.

Betrokkenheid

Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie kennis te hebben genomen van de inhoud van de brief. "De eisen van het examen Nederlands worden opgesteld door leraren en hoogleraren. Het is goed dat andere hoogleraren Nederlands hun betrokkenheid tonen. Het College voor Examens gaat met ze in gesprek om te kijken hoe we hun input bij volgende examens kunnen gebruiken."

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) meldde vorige week dat de meeste klachten waren binnengekomen over het vwo-examen Nederlands (20.000).

STER reclame