Van onze politieke verslaggever

Wilco Boom

In het kabinet is onenigheid ontstaan over de nieuwe mensenrechten-nota van PvdA-minister Frans Timmermans. Door kritiek van de VVD-bewindslieden kreeg het stuk vandaag niet de goedkeuring van het kabinet.

De mensenrechten-nota 'Respect en recht voor ieder mens' zou vandaag door de ministerraad worden vastgesteld en door Timmermans worden gepubliceerd. Doordat de bewindslieden het er niet over eens werden, is dat nu uitgesteld.

Moralistisch stuk

In VVD-kringen wordt de mensenrechten-nota van Timmermans een moralistisch stuk genoemd dat "doet denken aan Jan Pronk". Volgens VVD-bronnen wil Timmermans te veel voorwaarden op het gebied van mensenrechten verbinden aan Nederlandse bedrijven die actief zijn in het buitenland.

Nederland moet volgens de VVD bij het mensenrechtenbeleid meer rekening houden met de positie van het bedrijfsleven en met de economische belangen van ons land elders in de wereld. Daar houdt Timmermans volgens VVD-bronnen nu onvoldoende rekening mee.

Kritiek onverwacht

Voor Timmermans kwam de kritiek uit de VVD vanochtend onverwacht. Hij had uit eerdere contacten met VVD'ers de indruk gekregen dat de nota vandaag kon worden vastgesteld.

Journalisten die geregeld over Buitenlandse Zaken berichten, waren gewaarschuwd dat de nota zeer waarschijnlijk zou worden gepubliceerd.

PvdA-bronnen bezweren dat er geen sprake is van een diepgaand conflict. Het zou slechts gaan "om een paar puntjes in de sfeer van het bedrijfsleven".

Bronnen in beide coalitiepartijen voorspellen dat Timmermans zijn plannen op onderdelen zal aanpassen en dat het meningsverschil daarmee de komende weken zal worden opgelost. Dan kan het over twee weken in de ministerraad worden vastgesteld. Eerder lukt niet, want Timmermans reist volgende week door Venezuela en de Caribische landen in het Koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

STER reclame